126р анги - Showdown: Gaara vs. Kimimaro! Nuudel Tube Буцах