Action Horror Military Seinen Supernatural Vampire

Hellsing Ultimate(ヘルシング)

Хэллсинг байгууллага бол үеэс үед дамжин ирж цус сорогч зомби гэх мэтийн хяналтаас гарсан мангасуудыг устгадаг байгууллага юм. Тус байгууллагын удирдагч нь Интегра Хэллсинг бөгөөд тэрбээр үл үхэх цус сорогч Алүкардыг өөрийн зарцаа болгон тэмцэлдэх болно.

10 2006-02-10 Animax 17+ Madhouse, Satelight, Graphinica 1 анги 50 минут
Танилцуулга видео