Action Fantasy Military Sci-Fi

God Eater(God Eater)

2071 хүн төрөлхтөн Арагами гэх хүн идэшт мангасуудаас болон мөхлийн аюул тулгарсан байх болно. Энэ үед Арагамитай тэмцдэг нэгэн байгууллага байсан ба түүний нэр нь Бурхан идэгч. Бурхан идэгчид нь Арагамиг алж түүгээр зэвсэг хийдэг ба түүнийг ээ гарт аа холбон тулалддаг ба Бурхан идэгчдэд орох хүн нь өндөр шалгавар давах ёстой байдаг. Лэнка Үцүги гэх цэвсэг нь буу болон сэлэм болж хувирдаг нэгэн хүү Арагамиг нэг ч үлдээлгүй устгахыг хүсдэг. Зөвхөн Бурхан устгагчид л Арагамигийн эсрэг сөрж зогсож чадах ба хүн төрөлхтнийг сэргээж чадна

13 2015-07-12 Animax 17+ ufotable 23 минут
Танилцуулга видео